Search Menu

Udruženje novinara Kosova i Kosovski tim UN-a (UNKT) ima čast da predstavi  15. Nagrada novinara o iskorenjivanju siromaštva – 2020. Poziv za prijavu je otvoren za sve novinare, stanovnike Kosova. Pobednici, autori  najboljih priča će biti nagrađeni sa po 1.000,00 € (hiljadu evra) za pet različitih kategorija:

  • Najbolja video-kratka priča
  • Najbolji televizijski dokumentarac
  • Najbolja audio-priča
  • Najbolja pisana priča
  • Najbolja fotografija

Detaljne informacije o kategorijama i uslovima za prijavljivanje su dostupne u elektronskoj formi na srpskom jeziku u dole navedenom dokumentu.

Krajnji rok za prijavljivanje je 13. oktobar, 2020. do 17:00 časova.

Za prijavjlivanje na srpskom jeziku skinite formular sa linka u nastavlu, pravilno popunite, i pošaljite na elektronskoj adresi koju ćete nači u opštem opisu uslova za ućešće.

Previous Post

Thirrje për konkurrim: Çmimi i Gazetarëve për Çrrënjosjen e Varfërisë – 2020

Next Post

Briefing from OHCHR on Human Rights covering period 25 September - 02 October

Subscribe for the latest news and updates:

Email *