Search Menu

Events

 

«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
April
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 • IOM / UNHCR EVENT – GLOBAL COMPACT ON MIGRATION AND REFUGEES – 18 MAY 2017, 09:30, Hotel Emerald, Pristina
  09:30 -14:00
  18-05-2017

  Hotel Emerald, Prishtina

  Hotel Emerald, Prishtina

  The Mission of the International Organization for Migration – The UN Migration Agency – and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in Kosovo are pleased to extend an invitation to attend the Presentation of the Global Compact on Migration and Global Compact for Refugees on Thursday, 18 May 2017, with the commencement time of 09.30 hrs at Hotel Emerald in Pristina.

   

  Please confirm your attendance by Tuesday, 16 May 2017 by sending an e-mail to tdolker@iom.int or by telephone: +381 38 249 040.

   

  The Office of the International Organization for Migration and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in Kosovo avail themselves of this opportunity to renew the assurances of its highest consideration.

   

   

  Të nderuar/a,

   

  Zyra e Organizatës Ndërkombëtare për Migracion – Agjencion i Kombeve të Bashkuara për Migracion- si dhe Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë në Kosovë, e shprehin kënaqësinë e ndarjes së ftesës për pjesëmarrjen e juaj në Prezentimin e Marrëveshjes Globale për Migracionin dhe Marrëveshjes Globale pë Refugjat, për të Enjten më 18 Maj 2017, me fillim nga ora 9:30 në Hotel Emerald në Prishtinë.

   

  Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri të Marten, më 16 Maj 2017 duke dërguar email në tdolker@iom.int ose duke telefonuar në : +383 38 249 040

   

  Zyra e Organizatës Ndërkombëtare për Migracion dhe Zyra e Komisionit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë në Kosovë, përfitojnë nga kjo mundësi që të shprehin sigurimin e konsideratës dhe respektit më të lartë.

   

  Poštovani,

   

  Ured Međunarodne Organizacije za Migracije – UN Agencija za Migracije – i Ured Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice na Kosovu sa zadovoljstvom Vas pozivaju da prisustvujete predstavljanju Globalnog sporazuma o migracijama i Globalnog Sporazuma za Izbeglice,  u četvrtak 18.5.2017. godine sa početkom u 09:30 sati u hotelu Emerald  u Pristini.

   

  Molimo Vas da potvrdite svoje učešće do Utorka, 16.5.2017. godine, slanjem e-maila na tdolker@iom.int ili pozivom na broj: +381 38 249 040.

   

  Ured Međunarodne Organizacije za Migracije i Ured Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice na Kosovu još jednom koriste priliku da izraze svoje najdublje poštovanje.

   

  Kind regards,

  Me shume respekt,

  Sa poštovanjem

  Habib HABIBI

  Project Coordinator

  International Organization for Migration (IOM)

  Gergj Balsha E6/B7 Arbëri III, 10000 Pristina, Kosovo (GMT +2)

  Tel:  +381 38 249 040 ext.225

  Mob:+377 44 169 359

  Fax: +381 38 249 039

  E-mail: hhabibi@iom.int

  www.kosovo.iom.int

   

19
20
 • Love Plus Streetball 2017
  All day
  20-05-2017

  Prishtina, Pristina District

  Prishtina, Pristina District

  LPS 2017 is KOPF’s one of the main activities. The date set for this activity is May 20, during which approximately 1500 young people will participate. During that day, the participants will have to chance to compete in the beautiful game of Streetball, will be provided with free food and drinks and also will be a subject to outreach activities of KOPF Peer Educators that will be distributing all kinds of IEC materials and free of charge Love Plus condoms.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
June
June
June

Subscribe for the latest news and updates:

Email *