Search Menu

WHO Recommendations for Home Care for COVID-19 Patients with mild Symptoms in English:

 

Rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, për kujdesin shtëpiak për pacientët me simpotmat të buta të Kovid-19  në gjuhën shqipe:

 

Preporuke Svetske Zdravstvene Organizacije za kućnu negu za KOVID-19 pacijenata sa blagim simptomima na srpskom jeziku:

 

Kheresko dikhipe vash pacientya e COVID-19 kola silen kovle simptomya thay menajipe olenge kontaktyengo romanes:

 

 

Previous Post

UNKT COVID19 SitRep #5

Next Post

UNKT COVID19 SitRep #6

Subscribe for the latest news and updates:

Email *