Search Menu

#HealthierKosovo

U okviru projekta Zdravije Kosovo, predstavnici relevantnih sektora (životna sredina, zdravstvo, statistika stanovništva, civilno društvo, lokalna uprava) sa Kosova sprovode studijsku posetu Litvaniji. Posetu organizuje kancelarija Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Prištini i SZO Litvanija. Svrha posete je videti kako Litvanija sprovodi svoj Nacionalni plan za smanjenje zagađenja vazduha i videti kako relevantne institucije sarađuju jedna sa drugom u pogledu kvaliteta vazduha i pratećih uticaja na zdravlje.
Prvog dana delegacija je posetila Ministarstvo životne sredine i Nacionalnu laboratoriju za nadzor javnog zdravlja. U narednih nekoliko dana, kosovski predstavnici posetiće i Nacionalni centar za javno zdravlje i Agenciju za zaštitu životne sredine.
Ovo učenje i deljenje iskustava iz studijske posete omogućiće sektorima koji učestvuju na Kosovu da usko sarađuju jedni sa drugima kako bi imali celovitiji i održivi sistem za praćenje kvaliteta vazduha i sprovođenje procene uticaja na zdravlje povezano sa zagađenjem vazduha.

Previous Post

Si punojnë lituanezët për të pasur ajër më të pastër?

Next Post

How do Lithuanians Work to Improve the Quality of their Air?

Subscribe for the latest news and updates:

Email *