Search Menu

A week ahead of the Journalism Poverty Prize 2019, marking the International Poverty Eradication Day, Ms Ulrika Richardson talked about the challenges Kosovo faces regarding fighting poverty. She spoke of poverty and its multidimensionality, and the importance of the comprehensive holistic approach to eradicating poverty. In reality, SDG1 is related to all SDGs, and only by tackling all SDGs, we can truly eradicate poverty in all forms once and for all.-she said during the interview.

Në edicionin e sotëm të emisionit AKTUAL do të bisedojmë për aktivitetin e Agjencive të OKB-së në Kosovë, bashkëpunimin e tyre me institucionet e Republikës së Kosovës, punën që këto agjenci e bëjnë lidhur me çrrënjosjen e varfërisë në vendin tonë. Po ashtu do të flasim dhe për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm si dhe për edicionin e 14-të të çmimit për raportimin mbi varfërinë në Kosovë, ku autorët me punimet më të mira në 5 kategori do të shpërblehen me nga 1000 euro. Të gjitha këto do t’i bisedojmë me koordinatoren e Agjencive të OKB-së në Kosovë, Ulrike Richardson.

Posted by RTK on Monday, October 7, 2019

Previous Post

Overview of progress towards the Common Kosovo Analysis (CKA)

Next Post

Dita Botërore e Habitatit 2019

Subscribe for the latest news and updates:

Email *