Search Menu

Svetski dan staništa, koji se obeležava prvog ponedeljka u oktobru svake godine, podržava misiju UN-Habitat-a prema transformativnim promenama u gradovima i ljudskim naseljima – da nikoga i nijedno mesto ne ostavi iza sebe. Polazeći od prošlogodišnje teme „Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom“, UN-Habitat ove godine promoviše doprinos inovativnih „frontier“ tehnologija održivom upravljanju otpadom u postizanju cilja 11 održivog razvoja: Inkluzivni, sigurni, otporni i održivi gradovi. Pored čvrstog otpada, ovo uključuje sav otpad proizveden ljudskom aktivnošću (čvrsti, tečni, kućni, industrijski i komercijalni), koji i dalje ima razorni uticaj na klimatske promene, javno zdravlje i životnu sredinu. „Frontier“ tehnologije, poput automatizacije, robotike, električnih vozila, tehnologije obnovljivih izvora energije, biotehnologije i veštačke inteligencije, mogu eventualno transformisati društvenu, ekonomsku i ekološku sferu. One nude potencijal boljih, jeftinijih, bržih, prilagodljivih i jednostavnih rešenja za svakodnevne probleme, uključujući i upravljanje otpadom. One takođe predstavljaju mogućnost za prelazak prema manje efikasnim tehnologijama i sprovođenje društvenih inovacija.

Pridružimo se pojačanoj saradnji i razmeni znanja o nauci, tehnologiji i inovacijama kako bismo uticali na razvoj sadašnjih i budućih urbanih područja u svetu i na Kosovu, a takođe ubrzali napore u postizanju ciljeva održivog razvoja i rešavanju klimatskih promena.

Previous Post

Dita Botërore e Habitatit 2019

Next Post

Outreach Activity with Marginalised Groups

Subscribe for the latest news and updates:

Email *